Çrregullimi Antisocial i personalitetit

Njerëzit që vuajnë nga çrregullime të personalitetit shpesh i kemi përcaktuar si të tillë që më shpesh bëjnë të vuajnë vetveten se sa të tjerët.

Shkruar nga Psikologe: Antonela Rama

Si çrregullim ai prek 1% të femrave dhe 3-5% të meshkujve.

Në moshën e pubertetit fillon të shfaqet më qartë një sjellje antisociale në formën e delikuencës, vjedhjeve , vandalizmave , përdorimit të substancave abuzuese , largimit nga shtëpitë, apo një sjellje e keqe në shkollë.

Ndërsa ne moshën adult personaliteti antisocial degradon në krime të tjera si: marrja me prostitucion, shitja e drogës dhe aktivitete të tjera si këto.

Shpesh personat me këtë tip çrregullimi inatin e tyre e shfaqin duke abuzuar mbi dikë, gruan , fëmijët, shokët etj.

Sjellja antisociale është më e përhapura tek të rinjtë sesa tek të rriturit dhe këtë e tregojnë faktet që krimet më të mëdha kryhen nga adoleshentët.

SHPËRNDAJE