A e kanë problem shqipen anglezët? Ja si ju duket atyre

Gjuha shqipe nuk është një gjuhë e lehtë, e sidomos për të huaj.

Si njëra ndër 10 gjuhë më të vështira edhe gjuha shqipe paraqet problem për anglezët.

Si pjesë e sfidave për të mësuar sa më shumë gjuhë dhe për të njohur kultura të ndryshme disa kanale në Youtube kanë filluar që të postojnë video të tyre duke folur gjuhë të ndryshme.

Këtë herë kanë filluar ta mësojnë shqipen duke u munduar t’i shqiptojnë fjalët sa më mirë.

Gjithsesi për ta është tepër e vështirë sidomos shqiptimi i bashkëtingëlloreve dhe fjalëve të gjatë si “Përshëndetje”, por prapë u duket si një gjuhë që nuk do të ishte e pamundur për t’u mësuar.

Veç tjerash, mbase të brinjëve ju duhen edhe ca leksione dhe dallimet Kosovë/Shqipëri.

Shiko Videon: