A mund t’ia qëlloni çka gjendet në këto fotografi?

Foto që stërvisin trurin tuaj

Kuizet me imazhe të fshehura janë një mjet i mrekullueshëm për të kontrolluar aftësitë tuaja vëzhguese.

Ato kanë shkronja të fshehura, foto ose numra në një model ose sfond të ngjashëm në kërkim dhe sytë dhe truri juaj duhet të ndajnë njërën nga tjetra.

Mund të shihni në teste nëse ato mund t’ju mashtrojnë sytë.

Më poshtë po ashtu, mund të shihni përgjigjiet e enigmave.

A i shihni të tre numra?

2. A mund t’i shihni numrat në bar?

3. A mund ta shihni shifrën e plotë?

4. A mund ta lexoni fjalën?

5. A mund të shihni çfarë është shkruar?

6. A mund ta shihni fjalën?

7. A mund t’i shihni numrat?

8. A mund ta vini re figurën?

9. A mund ta merrni me mend shifrën?

10. A mund ta lexoni fjalën?

Përgjigjiet