E jashtëzakonshme, Prokuroria e Hagës ngre aktakuza ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit

Më 24 prill 2020, Zyra e Prokurorit të Specializuar (ZPS) u paraqiti Dhomave të Specializuara të Kosovës (DHSK) një akta.kuzë me dhjetë pika për shqyrtim prej Gjykatës, ku Hashim THAÇI, Kadri VESELI dhe të tjerë aku.zohen për një sërë kri.mesh kundër njerëzimit dhe kri.mesh luf.te ndër të cilat, vra.sje e paligjshme, zhdu.kje e detyruar e personave, përndjekje dhe tor.tura.

Në Akta.kuzë pretendohet se Hashim THAÇI, Kadri VESELI dhe të dys.huar të tjerë janë penalisht përgjegjës për afërsisht 100 vra.sje të paligjshme.

Kri.met e paraqitura në Akta.kuzë përshijnë qindra vi.ktima të identifikuara shqiptarë, serbë dhe romë të Kosovës dhe kundërshtarë politikë.

Akta.kuza është vetëm një padi pen.ale e cila është rezultat i një hetimi të gjatë dhe dësh.mon vendosmërinë e ZPS-së se mund t’i provojë të gjitha aku.zat jashtë dysh.imit të arsyeshëm.

Një gjykatës i procedurës paraprake i DHSK-së është duke e shqyrtuar Akta.kuzën për të vendosur nëse do t’i konfirmojë aku.zat.

Prokurori i Specializuar e gjykon të domosdoshëm nxjerrjen e këtij njoftimi publik për aku.zat, për shkak të përpjekjeve të përsëritura të Hashim THAÇIT dhe Kadri VESELIT për pengimin dhe sabotimin e punës së DHSK-së.

Besohet se z. THAÇI dhe z. VESELI kanë ndërmarrë në fshehtësi një fushatë për shfuqizimin e ligjit që krijoi Gjykatën dhe ndryshe kanë penguar punën e Gjykatës në orvatje për t’i bishtnuar drejtësisë, Nëpërmjet këtyre veprimeve, z. THAÇI dhe z. VESELI kanë vënë interesat e tyre vetjake mbi vi.ktimat e kri.meve të tyre, sundimin e ligjit dhe popullin e Kosovës.