Edhe kur nuk gjejmë fjalë për t’i shprehur, Zoti i kupton lutjet tona

Zoti e di çfarë është më e mira për ty dhe kur është koha më e mirë për ta patur.

Ai që kujton gjithmonë Zotin, nuk është kurrë vetëm.

I thashë Zotit:

“E urrej jetën”.

Ai më tha:

“Kush të tha të dashurosh jetën? Duaj mua, dhe jeta do të bëhet e bukur”.

Zoti i kupton lutjet tona, edhe kur nuk gjejmë fjalë për t’i shprehur.

Kur ne ndreqim marrëdhënien tonë me Zotin, ai rregullon çdo gjë tjetër për ne.

Lumturia nuk u vjen kurrë atyre që nuk arrijnë të vlerësojnë bekimet që kanë tashmë.

Zgjidhja për çdo problem është durimi dhe falja.

Gjërat e këqia në jetë, të hapin sytë për gjërat që më parë nuk ishe i vëmendshëm.

Ky është bekim nga Zoti.

Besimi është ta besosh Zotin, edhe kur nuk e kupton planin e tij.

Gjëja më e mirë që një mik mund të bëjë për ty, është të të afrojë më shumë me Zotin.

Askush përveç Zotit nuk mund ta shpëtojë një njeri prej vështirësive.