Ja çfarë tregon vija e zemrës për jetën tuaj

Për ta kuptuar se çfarë tregon vija e zemrës në dorën tuja për lidhjet në jetë dhe eksperiencat në dashuri, ju duhet të krahasoni vijën e zemrës (atë me vijë të kuqe) në pëllëmbën e dorës tuaj të djathtë.

Vija e zemrës është vija në mes të gishtit tregues dhe atij të mesëm (varësisht sa e madhe është dora juaj), dhe shtrihet deri tek fundi i dorës tuaj, nën gishtin e vogël.

A:

Nëse vija e zemrës në dorën tuja fillon nga mesi i gishtit të mesëm, ju jeni më shumë prijës (lider).

Jeni ambicioz, të pavarur, inteligjent dhe keni aftësi për të marrë vendime.

Ju jeni më shumë i ndjeshëm dhe më pak i ftohtë.

B:

Nëse vija e zemrës në dorën tuja fillon në me gishtit të mesëm dhe atij tregues, ju jeni të konsiderueshëm dhe të dashur.

Ju ngurroni dhe jeni të kujdesshëm kur janë në pyetje të tjerët, por gjithsesi ata ju besojnë në juve.

C:

Nëse vija e zemrës në dorën tuja fillon nga mesi i gishtit tregues, ju jeni sikur A-ja.

D:

Nëse vija e zemrës në dorën tuja fillon nga gishti tregues dhe ai i madhi, ju jeni i durueshëm, i kujdesshëm, keni qëllime të mira dhe lehtë lëndoheni.