Keni pika të bardha në fytyrë: Ja çfarë janë ato

Milia, e njohur ndryshe si “pikat e qumështit”, është një sëmundje e lëkurës që shpesh ngatërrohet me pikat dhjamore dhe mund të prekë si bebet ashtu edhe të rriturit.

Milia është një lloj ki sti i lëkurës, i mbushur me një proteinë të njohur si keratinë dhe shfa.qet në formën e pikave të bardha të vogla në fytyrë.

Këto pika shfa.qen kryesisht rreth syve, hundës dhe gojës.

Por teksa tek fëmijët largohet më shpejt, tek të rriturit mund të jetë disi më e vështirë për t’i hequr.

Dy janë shka.qet kryesore se përse njerëzit zhvi.llojnë pika të qumështit.

Njëra, më e zakonshme tek fëmijët, ndodh pasi gjendrat e tyre të djersës nuk janë të zhvilluara sa duhet.