Kërkohet ndihmë urgjente për shërimin e Bashkim Fazliut

Bashkim Fazliu është aksiden tuar me traktor në Brecë të Podujevës, në të cilin aksi dent ka mbetur i vde.kur edhe nipi i tij 14 vjeçar, Gentian Fazliu.

Nëse nuk sigurohen paratë për ta dërguar për operim jashtë vendit, jeta e Bashkimit është në rrezik.

Operimi bëhet në boshtin kurrizor dhe palcën kurrizore, ku Bashkimi është i lënduar, operim i cili kushton rreth 200 mijë euro dhe familja e ka të pamundur që të siguroj këtë shumë.

Familja ape lon tek të gjithë ata që kanë mundësi, që sa më shpejt të ndihmojnë financiarisht në llogarinë bankare si më poshtë!

TEB BANK,

Emri: Hajdin Fazliu

IBAN: XK05 2011 0000 8040 9936