Këto janë forcat policore më të mëdha në botë

Forcat policore janë department shumë i rëndësishëm për secilin vend, pasi që ky department është ai që kujdeset për implementimin dhe respektimin e ligjeve brenda një shteti.

Departamenti i parë policor ishte krijuar në Francë, në vitin 1667, gjatë sundimit të mbretit Luigji i 14-të.

Ndërkaq, departamenti i parë policor që ende është funksional, është Shërbimi Policor Metropolitan i Britanisë së Madhe, i krijuar në vitin 1829.

Këto janë 6 forcat policore më të mëdha në botë:

Kina – 1,683,748

India – 1,585,939

SHBA – 1,226,843

Rusia – 782,947

Indonezia – 579,793

Brazili – 478,461