Kjo është arsyeja që gjaku i analizave merret vetëm nga gishti i unazës

Ju ka ndodhur që të bëni një analizë të thjeshtë gjaku dhe t’u kenë kërkuar të nxirrni gishtin e unazës?

E dini pse merret gjaku aty?

Së pari, gishti i madh dhe gishti i vogël janë shumë të lidhur me krahun.

Ndaj nëse merrni ndonjë infeksion, këto gishta e përçojnë dhe e shpërndajnë atë në krahë.

Rrjedhimisht, gjaku duhet marrë në të gjithë gishtat e tjerë përveçse tek i madhi dhe i vogli.

Së dyti, gishti i unazës i ndjen dhimbjet më pak se gishtat e tjerë.

Ai “punon” ose sforcohet më pak dhe ka lëkurë më të hollë, favorizuese për të marrë gjak për analizat.

Nëse nuk e sforconi apo e vini shpesh “në punë”, plaga do të shërohet sa hap e mbyll sytë.