Ky fustan ia ndryshon edhe linjat ‘Sasës’

Adriana Matoshi përveç profesionit, po vazhdon të rrëm bejë vëmen dje edhe me para.qitjet fizike.

Ajo në të shumtën e rasteve shfa.qet e thjeshtë dhe e pakompek suar.

Këtë herë, aktorja e njohur provo.kon me fustanin që ka ves.hur, duke foku suar lin.jat tru.pore.

Adriana posedon me mijëra ndje kës në rrjete sociale, për të cilët nuk heziton të jetë ak tive me pos time.