Prezantohen monedhat e reja 100 e 200 euro

Banka e Gjermanisë në Frankfurt ka prezantuar bankënotat e reja 100 dhe 200 euro.

Bankënotat e reja do të kenë një siguri të lartë dhe do të hyjnë në qarkullim menjëherë.

Bankënotat e reja janë vlerësuar si shumë të bukura krahasuar me të vjetrat.