Prof. Lul Raka mesazh për ata që s’besojnë në Covid: A duhet të vdesin fëmijët për të besuar?

Kryesuesi i Bordit Këshilldhënës për luftimin e Covid-19 Lul Raka, tha se dhënia e mesazheve se nuk ekziston virusi nga njerëzit me ndikim shkakton dë.me të pariparueshme.

Raka pyeti se a duhet të na vde.sin fëmijet tanë për ta besuar se virusi ekziston.

“Ka pasur edhe prej njerëzve të tjerë që e kanë mohuar ekzis timin e virusit.

Dhënia e këtyre mesazheve nga njerëzit me ndikim publik shkaktojnë dë.me të paripaueshme.

A duhet të na vde.sin fëmijët tanë për ta besuar se ekziston virusi?

A duhet me pa në Klinikën Infektive njerëzit duke vde.kur, për ta besuar që ekziston virusi?”.

Mikrobiologu i njohur foli edhe për numrin e testimeve për Covid-19.

Ai tha se testimi i personave simptomatikë mund ta rrisin numrin e rasteve pozitive.

“Kanë qenë të limituara.

Shqipëria bën më së paku teste në Evropë.

Shtetet e tjera bëjnë teste më shumë Serbia dhe Maqedonia.

Rritja e numrave ka të bëj edhe qasjen dhe mënyrën e testimeve”.

“Sepse janë testuar personat simptomatikë.

Pra kur testohen personat simptomatik edhe numri i ras teve pozitive del më i madh.

Edhe me lirimin e masave më 3 qershor kemi menduar se do të ju kthehemi gjendjes normale por jo”.

Raka shtoi se në menaxhimin e situatës ka pasur gabime edhe në inspektim.

“Ka pasur gabime edhe në inspektim.

Por, tani me masat e reja të qeverisë vërehet edhe një respektim më i madh i bartjes së maskave.

P.sh në Kaçanik jo, për çdo mbrëmje i ke në korzë në Kaçanik pa maska”.

“Ata që i bartin maskat ndër mjekër më mirë të mos i bartin fare.

Edhe ata që e mbulojnë vetëm gojën e kanë gabim sepse duhet të mbulohet edhe hunda.

Kjo është për të mirën e vetës, sepse e ruan shëndetin edhe ekonominë”.

Sipas tij hapja e klubeve të natës mund të jetë një super burim i përhapjes së ras teve.

“Sa i përket klubeve të natës, nuk e shoh të arsyeshme të hapen me këto shifra.

Sepse klubet e natës janë burim super shpërndarës.

Kjo vlen edhe për gastronominë”.