Protestojnë artistët: Askush nuk mund ta rishkruajë Historinë e Kosovës

Shumë artistë të njohur të Kosovës, mbrëmë në mënyrë të organizuar kanë pos tuar mesazhe për drejtësinë ndërkombëtare.

Ata nëpërmjet mesazheve të drejtpërdrejta dhe sensibilizimit me vi.ktimat e luf.tës, kanë kërkuar nga ndërkombëtarët që të gjy.kojnë dhe të dën.ojnë kri.minelët serbë.

Kësaj nisme i janë bashkuar artistët si: Shëngjyl Ismaili, Agan Asllani, Jeton Zogiani, Ylber Bardhi, Kushtrim Sheremeti, Kushtrim Qerimi e shumë të tjerë.

Më poshtë janë disa nga mesazhet që janë pos tuar nga artistët e njohur të kinos dhe teatrit të Kosovës: