Shqiptarët ndodhen kudo, por a e dinit numrin e pabesueshëm të shqiptarëve që jetojnë në Australi?

Në kontinentin e largët të Australisë jetojnë një numër i shqiptarësh të Shqipërisë dhe të Kosovës.

Sipas rezultateve të vitit 1016 të Institutit Australian të Statistikave, rezulton se në Australi.

Një ndër pyetjet që formularin e censusit australian, ishte edhe “Çfarë gjuhë tjetër flisni përveç anglishtes”?

Nga përgjigjet, rezulton se 9183 banorë të Australisë flasin shqip.

Ata janë nga Shqipëria, Kosova dhe një pjesë nga Maqedonia:

Victoria 6,834

New South Wales 772

South Australia 579

Queensland 512

Western Australia 404

Australian Capital Territory 48

Northern Territory 20

Tasmania 14

Ndërkohë në tjetër tabelë tregon ndarjen e shqiptarëve sipas vendit të lindjes.

Të dhënat i përkasin vetëm shqiptarëve të Shqipërisë dhe Kosovës, pasi Maqedonia është futur në kategorinë ish-republika jugosllave e Maqedonisë.

Gjithnje sipas të dhënave te Institutit Australian të Statistikave bazuar në regjistrimin e popullsisë në vitet e mëparshme, popullsia shqiptare në Australi është rritur gradualisht gjatë 20 viteve te fundit.

Faktorët që kanë ndikuar në këtë nivel rritje të popullsisë janë numri i lindjeve/vde.kjeve dhe emigracioni.