Të qëndrosh si statujë çdo ditë për të fituar bukën e gojës

Të qëndrosh katër orë çdo ditë pa lëvizur është shumë e vështirë.

Gja.ku fillon të bëhet më i ftohtë, këmbët fillojnë të kenë shumë dhimbje.

Është e pamundur madje edhe të vraposht apo të ecësh shpejt sepse gjithçka është shumë e dhimbshme.

Megjithatë, një punë duhet bërë për të fituar bukën e gojës dhe ky njeri ka zgjedhur statujën si të tillë.

Ai qëndron çdo ditë, nga katër orë, duke frikësuar njerëzit që kalojnë aty, duke biseduar me ta ose duke bërë fotografi.

Shikoni videon më poshtë: