Web Analytics

Privacy Polic

Politikat e Privatësisë të Komenteve

Procesimi i të dhënat personale të respondentëve

Hapja llogarisë dhe përdorimi në Komente është falas. Llogaria e një respondenti është personale dhe duhet të përdoret vetëm nga vetë respondenti dhe jo nga dikush tjetër. Respondenti mund të regjistrohet në platformë vetëm një herë. Ne i ruajmë informacionet tuaja për ta bërë komunikimin tuaj në Komente më efikas, praktik dhe relevant. Ju mund të përdorni, rishikoni, azhurnoni ose fshini profilin tuaj në çdo kohë duke hyrë në llogarinë tuaj. Në mënyrë që të hapet një llogari në Komente, më saktësisht që një respondent të regjistrohet në platformë, respondentëve iu kërkohet të japin adresën e postës së tyre elektronike (e-mail) si dhe të vendosin një fjalëkalim për llogarinë e tyre. Respondenti është përgjegjës që fjalëkalimi i tij të jetë i sigurt dhe nuk duhet t’ia tregoj askujt fjalëkalimin. Platforma e Komenteve nuk merr përgjegjësi për ndonjë përdorim të pa autorizuar të llogarisë së respondentëve. Informacionet personale të respondentit janë të qasshme vetëm nga Komentet.

Përdorimi dhe Përditësimi i të dhënave

Platforma e Komenteve kohë pas kohe mund të perpunojë të dhënat tuaja përsonale për qëllime të marketingut të drejtëperdrejtë, ose për qëllime të tjera te përdorimit në krijim të lajmeve, analizave të ndryshme apo materiale të tjera që mund të jenë të karakterit promocional,mbrenda platformës sonë. Megjithatë në çdo rast ju do të keni mundesinë dhe opcionin e ç’regjistrimit për të pranuar informacion të tillë. Është përgjegjësi e respondentëve që t’i përditësojnë të dhënat e tyre personale të ndjeshme. Komentuesit mund t’i përditësojnë të dhënat e tyre duke selektuar ikonen tek “Profili” më pas duke klikuar në butonin Edit.

Të drejtat e tuaja si subjekt i të dhënave

Në përputhje me ligjet dhe rregulloret, ju si subjekt i të dhënave keni të drejtë të kërkoni qasje në të dhënat e tuaja personale, si dhe të kërkoni nga Platforma e Komenteve të plotësojë, korrigjojë ose fshijë ato, ose të kufizojë përpunimin e të dhënave, ose të drejtën për të kundërshtuar përpunimin, si dhe të drejtën për transportueshmëri të të dhënave. Kjo e drejtë do të ushtrohet në atë masë sa përpunimi nuk rrjedh nga detyrimet e Platformës që i imponohen asaj nga ligjet dhe rregulloret në fuqi dhe që janë në interes të publikut. Një kërkesë për ushtrimin e të drejtave tuaja mund të bëhet në formë elektronike duke na shkruar në email adresen: [email protected]

Njoftimi rreth ndryshimeve të Politikës se Privatësisë

Për çdo ndryshim që bëhet në politikën e privatësisë së Platformës të Komenteve, Platforma do të postoj një njoftim në uebfaqe që t’i njoftoj respondentët për ndryshimet dhe njoftimi do t’i drejtoj respondentët tek politika e privatësisë që është ndryshuar. Çdo ndryshim i Politikes se Privatësisë hynë në fuqi 30 ditë kalendarike prej ditës kur njoftimit për plotësim ndryshim të politikës është publikuar nga ana e Platformës së Komenteve.

Vazhdimi i shfrytëzimit të shërbimeve të Platformës së Komenteve nga ana e juaj pas hyrjes në fuqi të Politikës së Privatësisë të plotësuar dhe ndryshuar do të nënkuptoj se pajtoheni me plotësim-ndryshimet e aprovuara dhe publikuara.

Në rast se nuk pajtoheni me plotësim-ndryshimet e Politikës së Privatësisë atëherë Platforma e Komenteve mund të mos jetë në gjendje të ofroj të gjitha shërbimet për ju dhe rrjedhimisht në këto rrethana ju duhet të bëni deaktivizimin e llogarisë tuaj me Platformën ose të mos vazhdoni të shfrytëzoni shërbimet tona.

Na kontaktoni

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me këtë njoftim të privatësisë, ju lutem mos hezitoni të na kontaktoni me email në: [email protected]

ENGLISH: 

Who we are

Suggested text: Our website address is: https://infokosova.net/

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where your data is sent

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Nga rubrika