Web Analytics
E enjte, 20 Qershor, 2024
31.7 C
Pristina

About-Us

SHQIP:

InfoKosova është portal informativ në gjuhën shqipe i fokusuar kryesisht në mbulimin me lajme dhe informacione nga viset shqiptare.

Portali InfoKosova u themelua më 3 Mars 2008, me qëllim që të bëhet një medium i besueshëm, i pa-anshëm politikisht, i pavarur dhe duke synuar gjithmonë që me ndershmëri të zhvillojë detyrën e një mediumi të dashur për lexuesin shqiptar.

Portali InfoKosova vjen tek ju në kohë reale me shumë artikuj, dosje, komente, analiza e reportazhe të ndryshme, lexuesit do të kenë mundësi të kyçen në këtë mozaik informacioni për tu informuar në çdo kohë për të gjitha ndodhitë nga vendi, rajoni dhe me gjerë.

Nëpërmjet këtij mediumi synohet që të kuptohen dhe artikulohen preokupimet e afërta të opinionit publik në lidhje me aspekte të ndryshme të jetës së përditshme.

Me një paraqitje dhe përmbajtje të pavarur si dhe i inicuar nga një staf prej disa gazetarësh InfoKosova synon profesionalizëm dhe cilësi e cila shkon përtej tregut vendor dhe rajonal.

Në përditshmërinë e portalit InfoKosova jane prezente personalitete të jetës politike, ekonomike e shoqërore, analistë, opinionistë, njerëz të spektaklit, sportistë dhe shumë profile të fushave të ndryshme.

InfoKosova objektiv kryesor gjatë gjithë kohës ka rruajtjen e profesionalizmit në fushën e gazetarisë dhe asnjëherë nuk do të publikohen lajme të rreme apo informacione me përmbajtje propagandistike, por në çdo rast do të ruhet etika gazetareske dhe gjithmonë do të guxojmë të shfaqim realitet siç është, gjatë ekzistimit si media e lirë.

InfoKosova që në fillimet e tij ka pasur dhe vazhdon të ketë në synim kryesor përkrahjen e të gjithë shqiptarëve, tek ne ju mund të dërgoni opinionet apo mendimet tuaja, mund të denonconi shkelje apo kërcënime që bëhen nga zyrtarë, mund të paraqesni raste të ndryshme korpusioni etj.

Të gjithë ju që dëshironi të publikoni/denonconi në portalin InfoKosova ju lutemi që të na kontaktoni në emailin tonë: [email protected], në numrin tonë të telefonit +38344446623 ose në faqen tonë në Facebook www.facebook.com/infokosova

ENGLISH:

InfoKosova is an Albanian-language information portal focused mainly on news coverage and information from Albanian areas.

The InfoKosova portal was founded on March 3, 2008, with the aim of becoming a credible, impartial, politically independent media, and always aiming to honestly develop the duty of a media-loving Albanian reader.

The InfoKosova portal comes to you in real time with many articles, folders, comments, analysis and various reports, readers will be able to access this mosaic of information to keep up-to-date on all events from the country, region and beyond .

This medium aims to understand and articulate the immediate concerns of public opinion regarding different aspects of daily life.

With an independent presentation and content as well as initiated by a staff of several InfoKosova journalists aims for professionalism and quality that goes beyond the local and regional market.

In the daily life of InfoKosova portal are present personalities of political, economic and social life, analysts, opinionators, spectacle people, sportsmen and many profiles of different fields.

InfoKosova’s main objective at all times is to maintain professionalism in the field of journalism and never to publish fake news or information with propaganda content, but in any case journalistic ethics will be maintained and we will always dare to display reality as it is, during exist as free media.

InfoKosova, which in its beginnings has been and continues to be aimed at supporting all Albanians, can send us your opinions or opinions, can denounce violations or threats made by officials, you can present various cases of corruption. etc.

All of you who wish to publish / denounce on the InfoKosova portal please contact us at our email: [email protected], on our phone number +38344446623 or on our Facebook page www.facebook.com/infokosova

Nga rubrika